Jak przygotować pliki do druku?

Witamy Państwa w dziale poświęconym technicznemu przygotowaniu plików do druku.

Staramy się zamieszczać w tym dziale możliwie wyczerpujące informacje na temat wymagań i przygotowania plików do druku. Nieprzerwanie rozwijamy i uzupełniamy informacje tu zawarte, aby ułatwić Państwu tworzenie plików do druku.

Na podstawie własnych doświadczeń staramy się uzupełniać informacje o dodatkowe wskazówki, które pomogą w uzyskaniu maksymalnego odwzorowania Państwa projektu w druku.

Oprócz informacji poniżej, dodatkowe wskazówki mogą Państwo znaleźć w menu po lewej stronie.

Życzymy miłej i owocnej lektury!

Na skróty:

Zasady ogólne przygotowania plików do druku.
Dodatkowe wskazówki i wytyczne dla:
różnych typów oprawy (np. dla książek, publikacji, materiałów szkoleniowych),
druku danych zmiennych,
druku z wykorzystaniem lakieru wybiórczego UV,
druku z wykrawaniem (sztancowaniem).
Zapisywanie plików z Microsoft Word.

ZASADY OGÓLNE PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU:

PLIK DO DRUKU:

Pliki do druku powinny być dostarczone w postaci pliku PDF. Pliki dostarczane w innych formatach oceniamy indywidualnie pod kątem możliwości wykorzystania ich w druku.
Projekt do druku musi być wypośrodkowany.
Wszystkie strony projektu muszą posiadać ten sam format oraz tą samą orientację.

UKŁAD DO DRUKU:

Wszystkie istotne elementy graficzne, logotypy, teksty i paginy powinny być odsunięte od krawędzi strony o minimum 3 mm.
Jeśli w pliku grafiki, zdjęcia lub elementy tła dochodzą do krawędzi strony – konieczne jest przygotowanie 3 mm spadów po każdej ze stron.
Wszystkie warstwy powinny być spłaszczone.
W pliku nie powinno być przeźroczystości, powinny zostać spłaszczone.
W projekcie dwustronnym zawsze strona pierwsza projektu jest traktowana jako awers.
Pliki wielostronnicowe powinny być zapisany w jednym pliku do druku, nie przyjmujemy do druku plików wielostronnicowych dostarczonych w układzie 1 strona = 1 plik.
Proszę nie stosować w projektach znaczników drukarskich innych niż linie cięcia.

Nie sprawdzamy zawartości plików pod względem formalnym i merytorycznym, jak również nie sprawdzamy prawidłowości ułożenia zamieszczonych treści. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego ułożenia druków składanych (np. ulotek lub zaproszeń) proszę nanieść poza spadem paginację lub opisać w wiadomości zamierzony sposób składania.

KOLOR:

Wszystkie kolory powinny być zamienione na przestrzeń barwną CMYK.
Przy druku kolorami dodatkowymi Pantone – kolory te powinny być opisane zgodnie z nazwami wzornikowymi.
Duże pokrycia w czerni, w druku CMYK, powinny być podbite pozostałymi kolorami podstawowymi. Zalecamy ustawienie czerni jako: 100% K, 30% C, 30% M, 30% Y.
Nie zalecamy wykorzystywać w projekcie apli oraz dużych kryć korzystających tylko z koloru K (czarnego) w nasyceniu poniżej 50%. Do kryć tego typu w druku offsetowym zalecamy wykorzystywać szare kolory dodatkowe z palety Pantone.
Dla maksymalnego odwzorowania kolorów w druku, względem przygotowywanego projektu, zalecamy pracować na obszarach roboczych z profilami drukarni, czyli:
dla druku cyfrowego (wszystkie podłoża) oraz druku offsetowego na papierach powlekanych i samokopiujących – Coated FOGRA 51,
dla druku offsetowego na papierach niepowlekanych – Uncoated FOGRA 52.
Proszę nie załączać w plikach profili wyjściowych.
Proszę nie osadzać (załączać) w plikach profili ICC.
Maksymalne pokrycie kolorem powinno wynosić:
dla druku cyfrowego 330%,
dla druku offsetowego na papierach powlekanych 330%,
dla druku offsetowego na papierach niepowlekanych 300%,
dla druku offsetowego na papierach LWC (np. Stella Press) 300%,
dla druku offsetowego na papierach samokopiujących 300%,
dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 270%.
Minimalne pokrycie 1 separacji (koloru) powinno być wyższe niż 3%.

Pliki do druku CMYK dostarczone w RGB lub z kolorami dodatkowymi (np. Pantone) mogą zostać automatycznie konwertowane na CMYK zgodnie z profilami drukarni. Właściwą informację należy zawrzeć z plikami do druku lub przesłać mailowo. W przeciwnym razie tego typu pliki będą zgłaszane jako błędne co wydłuży czas zwolnienia do druku.

W plikach do druku CMYK, dostarczonych w CMYK z profilami ICC z zaszytymi profilami innymi niż Coated FOGRA51 wykonujemy automatyczną konwersję do CMYK zgodnie z profilem Coated FOGRA51.

TEKSTY I LINIE:

Wszystkie czcionki w pliku powinny być osadzone lub zamienione na krzywe.
Wszystkie czarne teksty powinny składać się tylko z koloru czarnego (K bez podbicia CMY) oraz powinny być nadrukowane (opcja overprint). Wyjątkiem są teksty na kolorach spotowych (Pantone), gdzie teksty powinny być wybrane (opcja knockout).
Minimalna wielkość czcionki dla białego tekstu to:
dla druku cyfrowego 4 pkt.,
dla druku offsetowego 6 pkt,
dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 5 pkt.
Wszystkie białe teksty i linie powinny być wybrane (opcja knockout).
Minimalna grubość linii i obrysów powinna wynosić:
dla druku cyfrowego 0,2 pkt.,
dla druku offsetowego 1 kolorem 0,2 pkt.,
dla druku offsetowego więcej niż 1 kolorem 1 pkt,
dla druku offsetowego kolorem białym więcej niż 1 pkt,
dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 0,75 pkt.
Minimalny rozmiar czcionki powinien wynosić:
dla druku cyfrowego 4 pkt.,
dla druku offsetowego 1 kolorem 4 pkt.,
dla druku offsetowego więcej niż 1 kolorem 8 pkt,
dla druku wielkoformatowego (solwentowego) 5 pkt.

OBRAZY I GRAFIKI:

Zdjęcia i grafiki powinny mieć rozdzielczość 300 ppi lub powyżej.
Zdjęcia i grafiki powinny być zapisane w 8 bitowej głębi kolorów.
Jeśli wybór kompresji nie jest świadomy (tzn. metoda kompresji nie została wybrana ze względu na oczekiwane efekty graficzne) zalecamy wybór kompresji bezstratnej ZIP.
Wszystkie białe elementy powinny być wybrane (opcja knockout).

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA DRUKU Z WYKORZYSTANIEM DANYCH ZMIENNYCH:

Wraz z plikami do druku należy dostarczyć:
plik z danymi zmiennymi w postaci pliku *.xls, *.xlsx lub pliku notatnika,
plik poglądowy, z przykładowo wypełnionymi danymi. Plik tego typu może być dostarczony w dowolnej formie zamkniętej – np. w postaci pliku *.PDF, *.JPG, itp.
W przypadku druku z numeracją należy podać zakres numeracji oraz jej format.
Nie korzystamy z czcionek dostarczonych przez Klienta. Wykonanie druku z danymi zmiennymi możliwe jest tylko i wyłącznie z czcionek posiadanych przez drukarnię. Przy potrzebie wykorzystania czcionek spoza zasobów drukarni należy pliki do druku dostarczyć z już nałożonymi danymi zmiennymi.
Dane zmienne drukowane są domyślnie jako 100%K. Jeśli zależy Państwu na innych wartościach proszę tę informację zawrzeć z plikami do druku.
Wielkość czcionki dopasowywana jest wizualnie do przesłanego pliku wzorcowego oraz możliwości wynikających z ilości znaków w najdłuższej frazie z dostarczonej bazy.
Druk z danymi zmiennymi wykonujemy tylko metodą cyfrową.

Druk z danymi zmiennymi nie ma charakteru prac graficznych. Dane nakładane są automatycznie. Nie jest możliwe indywidualne definiowanie każdej pozycji z przesłanej bazy danych. Jeśli wskazane definiowanie jest konieczne – należy dostarczyć do druku plik z już nałożonymi danymi zmiennymi.

Lista czcionek wykorzystywanych przez drukarnię.

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA DRUKU Z LAKIEREM WYBIÓRCZYM UV:

Aby móc wykonać lakierowanie wybiórcze należy do pliku do druku dołączyć plik z maską pod lakier wybiórczy.
Maska pod lakier wybiórczy powinna zostać przygotowana z zachowaniem następujących zasad:
plik pod maskę musi zostać wykonany w 100% z koloru czarnego (100% K),
wszystkie elementy w pliku muszą zostać zamienione na krzywe,
minimalna grubość lakierowanej wybiórczo linii musi wynosić minimum 1 pkt.,
minimalna wielkość lakierowanej czcionki musi wynosić 14 pkt.
Przygotowując plik do lakerowanie wybiórcze UV należy mieć na uwadze, że dokładność pasowania lakieru do wydruku wynosi ok. +/- 1 mm.

DODATKOWE WSKAZÓWKI Z WYKRAWIANIEM (SZTANCOWANIEM):

Aby móc wykonać sztancowanie wydruku konieczne jest dodatkowo (oprócz pliku do druku) dostarczenie:
osobnego pliku wykrojnika,
pliku podglądowego zawierającego nałożony wykrojnik na plik do druku.
Plik wykrojnika, zależnie od oczekiwanego efektu, powinien być przygotowany w następujący sposób:
linie cięcia powinny zostać zaznaczone kolorem dodatkowym Pantone,
perforacja powinna być zaznaczona tym samym kolorem dodatkowym Pantone co linia cięca – jednak linia ta powinna być przerywana,
linie bigowania powinny być zaznaczone kolorem dodatkowym Pantone – INNYM niż zaznaczona linia cięcia.
W przypadku druków sztancowanych należy przygotować spady min. 3 mm od każdej linii cięcia lub perforacji.

DODATKOWE WSKAZÓWKI DLA RÓZNYCH TYPÓW OPRAWY:

W przypadku druków wykonywanych z dalszą oprawą należy przestrzegać zasad wskazanyh poniżej:

Oprawa klejona:

Środki:

Przy oprawie klejonej należy pamiętać o tym, że książka w tej oprawie nie otwiera się na płasko. Należy unikać umieszczania tekstów przy samym grzbiecie. Zalecamy odsunięcie tekstu o min. 12 mm od grzbietu. Ułatwi to odbiorcy książki jej czytanie oraz unikniemy częstego „przygniatania” książki, które może skrócić jej żywotność.

Okładka:

W okładce konieczne jest przygotowanie grzbietu okładki. Grubość grzbietu wyliczana jest przez system przy wycenie w arkuszach on-line.
Strony I i IV okładki, wraz z grzbietem, powinny być przygotowane jako 1. strona w pliku PDF. Strony II i III, wraz z grzbietem, powinny być przygotowane jako 2. strona w pliku PDF.
Od strony wewnętrznej książki – obszar grzbietu oraz po 4 mm na boki od grzbietu – powinny być pozbawione koloru. Klejenie książki do farby lub tonera (zależnie od technologii druku) jest dużo mniej trwałe niż bezpośrednio do papieru.
Na stronie zewnętrznej okładki, około 5 mm od grzbietu, wykonywany jest po obu stronach big ułatwiający otwieranie książki. Warto odsunąć wszystkie teksty i ważne elementy grafiki, żeby nie znajdowały się na linii bigu.

Oprawa spiralna:

Środki:

Istotne elementy na stronach środkowych, takie jak teksty i logotypy, powinny być odsunięte minimum 15 mm od grzbietu.

Okładka:

Istotne elementy na okładce, takie jak teksty i logotypy, powinny być również odsunięte o minimum 15 mm od grzbietu.